Момчило Ковачевић

Момчило Ковачевић

Момчило Ковачевић

директор

Рођен 13. 03. 1949. године у Београду.
Драмски писац и сценариста. Дипломирао је драматургију на Факултету драмских уметности у Београду ( генерација 1977/78 - 1981/82). Члан Удружења филмских уметника од 1982. Члан Удружења драмских писаца Србије од 2000. Уредник и главни уредник едиције Савремена српска Драма (од 10. до 50. књиге, 2000. - 2013). Секретар Удружења драмских писаца Србије (2000. - март, 2013). У сталном радном односу, уредник програма и PR у Музеју позоришне Уметности Србије од августа 2000. до децембра 2012), вршилац дужности директора Музеја позоришне уметности Србије од 01. јануара 2013. Живи и ради у Београду.
Ауторска дела:
Драме : Подземаљци (``Позориште Пуж``, 1990), Супер клиња (``Позориште Пуж``, 1993), Црвенкапа(``Позориште Пуж``, 1994), Коцкица (``Позориште Пуж``, 1996), Интимно - Виктимолошка прича (``Театар Модерна гаража``- 2001, ``КПГТ Шећерана`` -2012), Немирко и свемирко (``Позориште Пуж``, ``Сомборско народно позориште``, 2004).
Штампане драме: Ритуал згуснутог ваздуха (Савремена српска драма, књ. 10, 2000), Клепсидра (Савремена српска драма, књ. 11, 2001), Министарка воли кнедле (Савремена српска драма, књ. 13, 2002), Шећерна водица (Савремена српска драма, књ. 14, 2002), Бебин Доручак (Савремена српска драма, књ. 23, 2005), Шест драма; издавач - Удружење драмских писаца Србије, Едиција - изабране драме, Београд 2008.
Сценарији - (Реализовани дугометражни играни филмови): Позоришна веза (1980), Шећерна водица (1983), Дебели и мршави (1985), Шмекер (1986), Мајстор и Шампита (1986)
Десетак краткометражних играних филмова, од којих је онај, Случај Богољуба Савковића – ливца, награђен са највише домаћих и светских награда.
Телевизија, сценарији : преко 300 емисија: Моћ језика, Чик погоди... играно -документарна мега серија Коцка ,коцка , коцкица - са најдужим континуитетом - сценариста 147 епизода.
Награде: ``Бранислав Нушић``, награда за најбољи драмски текст - 2001. ``Златни беочуг``, за трајни допринос култури Београда - 2005.

Олга Марковић

Олга Марковић

Олга Марковић

музејски саветник

Рођена у Београду 1950. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Група за југословенску и општу књижевност) 1974. У МПУС од 1980. прво у звању кустоса, затим вишег кустоса и музејског саветника од 1998. У Музеју руководи Одељењем Архива које сачињава неколико збирки (оригинална архивска грађа из наше позоришне историје - административна и лична документа, драмска дела у рукопису, кореспонденција – писма, мемоари, дневници, музикалије, заоставштине, variae итд).
Аутор преко 20 студијско-тематских самосталних изложби (глумци, редитељи, драмски писци, сценографи, костимографи, диригенти, композитори...) у земљи и иностранству и преко 50 штампаних каталога, есеја, студија из области театрологије, позоришне историје, драмске књижевности итд.
Члан редакције часописа Театрон и других музејских публикација и уредник едиције Драмска баштина. Медијатор пригодних вечери, предавања, промоција, семинара. Сарадник у изради енциклопедија, лексикона, антологија, јубиларних издања...Учесник научних скупова, конгреса, симпозијума (СИБМАС, САНУ, ФДУ, БУ ...)

Мирјана Одавић

Мирјана Одавић

Мирјана Одавић

музејски саветник

мр Александра Милошевић

мр Александра Милошевић

мр Александра Милошевић

виши кустос

Ирина Стојковић Кикић

Ирина Стојковић Кикић

Ирина Стојковић Кикић

библиотекар - музејски саветник

Рођена 31. 12. 1973. године у Бегораду.
Дипломирала на одсеку Драматургија, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду (1997).
Стручна звања и лиценце:
Кустос - Стручни испит у делатности заштите културних добара ( 1998)
Библиотекар – Стручни испит у библиотечкој делатности (2008)
Лиценца за узајамну каталогизацију у систему COBISS (2009)
COBISS2 Каталогизација/Монографије (2009)
Етернитас – Музејски информацини систем Србије (2010)
COBISS2 Каталогизација/серијске публикације (2011)
COBISS2 Каталогизација/библиографије истраживача (2012)
Виши кустос – звање у делатности заштите културних добара (2013)
Запослена као хонорарни сарадник у Музеју позоришне уметности 1996, а од 1997. године у сталном радном односу (1997-2014. на радним местима: кустос приправник, кустос, библиотекар-кустос на пословима у Библиотеци и Хемеротеци, а од 2014. и виши кустос за просветно-педагошку делатност).
Задужена за аутоматизацију пословања Музеја позоришне уметности Србије (од 1997.)
Аутор и координатор интернет презентација Музеја позоришне уметности Србије www.theatremuseum.org.yu (1997-2010), www.mpus.org.rs (2010-2014, 2014- ) и online сталне поставке Историја српског позоришта (2013-).
Аутор и координатор прјекта Театрослов - електронске базе театрографских података с дигиталним колекцијама Музеја позоришне уметности Србије. (од 2008. )
Аутор и координатор програма за децу и омладину „Позориште у мојој школи“.
језици: француски и енглески (матерњи српски)

Биљана Остојић

Биљана Остојић

Биљана Остојић

кустос

Оља Стојановић

Оља Стојановић

Оља Стојановић

библиотекар

Дипломирала на катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 2011. године и стекла звање дипломирани библиотекар-информатичар. Тренутно је на мастер студијама на Филолошком факултету, програм Језик, књижевност, култура.
Лиценцу за узајамну каталогизацију у COBISS систему стекла је 2010. године. Државни и стручни испит из области библиотекарства положила у Народној библиотеци Србије 2012. године. Исте године објављен је стручни рад из области Библиографије, под насловом Позориште : недељни илустровани часопис.
Од 2013. године ради у библиотеци Музеја позоришне уметности Србије као архивски помоћник – књижничар. Од априла 2014. године ради у Музеју као библиотекар.
Од 2013. године члан је редакције часописа за позоришну уметност Театрон, обављајући послове секретара уредништва.
Редовно похађа семинаре и конференције за стручно усавршавање библиотекара.

Миланка Андријашевић

Миланка Андријашевић

Миланка Андријашевић

архивски помоћник

Гордана Степановић

Гордана Степановић

Гордана Степановић

виши техничар - дизајнер

Ненад Јанковић

Ненад Јанковић

Ненад Јанковић

виши техничар

Милица Стојановић

Милица Стојановић

Милица Стојановић

књижничар

Љиљана Бановић

Љиљана Бановић

Љиљана Бановић

секретар

Јована Скробић

Јована Скробић

Јована Скробић

шеф рачуноводства

Кимета Џафери

Кимета Џафери

Кимета Џафери

економ