Teatron 172-173 separat web kor

Сепарат уз ТЕАТРОН 171/172 (errata)

У Театрону број 170/171 грешком је одштампан текст Марије Петричевић без фуснота, а овде га дајемо у целости.

Редакција се извињава ауторки и читаоцима.