Штампани исечци

Хемеротека Музеја позоришне уметности Србије нема обједињен каталог свих чланака који се у овој збирци чувају. Од уласка Библиотеке Музеја у COBISS систем, покренута је идеја да се фонд Хемеротеке каталошки обрађује у форми збирних записа где би предметна одредница преузела функцију главне каталошке одреднице. Док се ово решење не примени на укупан фонд, корисници се упућују да се служе пописима појединачних делова фонда:

1. Чланци о позоришту (до 1918) – попис извора

2. Чланци о позоришту (1918-1944)

3.  Народно позориште [Београд ], Драма (1923-1944) – критике

4.  Народно позориште [Београд], Опера (1923-1944) – критике

5.  Народно позориште [Београд], Балет (1922-1944) – критике

6.  Београд (1944-2008) – критике

7.  Чланци о позоришту [Србија] (1944-2008)

8.  Личности

Новински исечци о личностима смештени ван Хемеротеке МПУС
8. а.  Личности – Народно позориште [Београд ], Драма – Архив
8. б.  Личности – Народно позориште [Београд ], Опера – Архив
8. в.  Личности – Народно позориште [Београд], Гостовања – Архив
8. г.  Личности – Народно позориште [Београд], Сценографи и костимографи – Сценографија и костимографија

Новински ицечци у електронској форми

Поред штампаних, од 2008. године у фонд Хемеротеке Музеја пристижу и електронске копије новинских исечака (pdf, jpg, doc).
Ретроактивно је скенирано 20 000 београдских позоришних критика и око 2000 чланака о појединим уметницима или позоришном животу ван престонице.
Велики број исчака у електронској форми доступан је у окриву Театрослова, а остатак корисници могу добити на захтев, електронском поштом или – у зависности од количине грађе – на неки други начин.

До употпуњавања дигиталне колекције, молимо кориснике да се свакако провере да ли у штампаном фонду Хемеротеке постоји више грађе него у online приступу.

Претрага позоришних критика у Театрослову обавља се након што изаберете жељену премијеру:

Театрослов, претрага Хемеротеке