ФРАЈТАГОВА ПИРАМИДАОдломак из хрестоматије ОСНОВИ ДРАМАТУРГИЈЕ проф. Љубише Ђокића

ЗАВИРИТЕ И ОВДЕ:

Propp's 31 Narratemes

Propp's 31 Narratemes

За оне који воле бајке

Владимир Јаковлевич Проп
МОРФОЛОГИЈА БАЈКЕ

Какве све могућности имамо да нешто испричамо?