Трагови

позоришног

чина

 

Музејски фонд чине предмети значајни за научна истраживања или аматерско проучавање класичне драмске, оперске и балетске уметности као и нових мултимедијалних сценских форми.

Тежимо да на једном месту сакупимо, обрадимо, чувамо и приказујемо што више елемената неопходних за реконструкцију неког минулог позоришног чина: од рукописа драме, преко редитељских књига и бележака, пропагандног материјала штампаног уз представе, до фотографија, аудио и видео записа  извођења, критика и других извода из штампе, сведочанстава извођача, њихових савременика или потоњих истраживача.

Поред  грађе која се односе на институције, прикупљамо и материјале значајне за професионалне биографије позоришних стваралаца, али и сведочанства о приватном животу уметника.Драгоцене преписке, фотографије, школска сведочанства и бројни лични предмети помажу нам да употпунимо слику о одређеним епохама, односно о институцијама и људима који су у њима живели и радили.

Фонд музеја је систематизован према врсти грађе на збирке: Архивска грађа и документација, Писма, Рукописна дела, Плакати и програми, Фотографије, Аудио и видео записи, Ликовни и меморијални предмети, Сценографске и костимографске скице, Заоставштине, Библиотека и Хемеротека.