Хемеротеку Музеја позоришне уметности чини  збирка новинских исечака из домаће штампе (дневника, недељника, месечника и сл. серијских публикација) који сведоче о позоришном животу на тлу Србије, од првих извођења до данас.  Месечно у Хемеротеку пристигне око 250-350 нових исечака.
Први кораци ка Електронској хемеротеци направљени су у лето 2007. када је скенирано 20.000 позоришних критика београдских представа премијерно изведених од завршетка Првог светског рата до сезоне 2007/2008. Немало затим, покренули смо набавку новинских исечака, поред штампане и у електронској форми. Од 2010. већи део ове грађе је доступан onlineу оквиру Театрослова.

Збирком руководи

Ирина Стојковић Кикић, библиотекар – музејски саветник

биографија

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Предмет

Ваша порука